Acasă [:ro]Echipa[:en]Team[:]

[:ro]

MIHAIL DUMITRIU

Mișa este arhitect cu ceva studii în urbanism, activează în educație și pentru dreptul la locuire. A lucrat cu copii și tineri din medii sociale diferite, în diverse programe de educație alternativă. Este co-coordonator al revistei IDEE și co-fondator al Asociației Quantic, o platforma pentru proiecte centrate pe educația emancipatoare, dreptul la locuire, egalitatea de gen, justiția socială și de mediu.

Mișa
Ioana Ilie

IOANA ILIE

Ioana este redactor. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București și este membru fondator al Asociației Quantic.

IOANA FLOREA

Ioana este cercetător social, absolventă a Şcolii Doctorale de Sociologie (Universitatea din Bucureşti) şi a Centre for Research and Studies in Sociology (University Institute of Lisbon). Lucrează în proiecte de educație pentru solidaritate și justiție socială în cadrul Asociației Quantic, a predat seminarii la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, a lucrat în proiecte de cercetare-acţiune împreună cu copii şi tinere/i, începând din anul 2007. Este co-coordonatoare a revistei IDEE – Ideas Debate Exchange Education.

ioana
mihaela

MIHAELA MICHAILOV

Mihaela Michailov este dramaturg și critic de artele spectalolului, interesată de arta participativă, proiecte de activism social și patrimoniu vizibil – lucru în comunități evacuate. Piesele ei au în centru chestionarea istoriei recente, sistemul de educație a copiilor-sclavi, discriminarea etnică și sexuală, migrația. Este preocupată de teatrul istoriei orale și de dramaturgia poveștilor personale. A coordonat ateliere de dramaturgie cu adolescenți. Crede într-un teatru politic pentru publicul tânăr. În prezent, este masterand la Antropologie, SNSPA București.

LAURA SANDU

Laura este traducătoare și doctorandă în studii culturale cu o teză despre reprezentările genizate în arta realist socialistă. Se implică în proiecte care contribuie la construirea unei perspective feministe locale intersecționale, în domeniile artelor și educației.

laura-sandu
Mona Petre

MONA PETRE

Mona este freelance graphic designer, cu studii de artă și istorie, numeroase veri pe șantiere ca desenator și arheolog, o lungă pasiune pentru ceramică și fotografie și un interes pentru antropologia culinară din perspective botanice, ecologice și sustenabile, concretizat prin proiectul Ierburi Uitate. Coordonează ateliere de artă grafică și botanică aplicată și se implică în crearea unei Grădini Istorice, al cărei rol este de a colecta, prezerva și distribui speciile și varietățile botanice utilizate alimentar de-a lungul istoriei locale, treptat abandonate și uitate de cultura contemporană, de a continua cercetarea în domeniu și de a educa publicul în privința diversității plantelor alimentare.

VEDA POPOVICI

Veda Popovici (1986, Timișoara) lucrează ca artistă politică, teoreticiană angajată și activistă locală. Interesele sale traversează aceste câmpuri cuprinzând intervenții în politicile reprezentării identităților colective, practici feministe și decoloniale și in/ofensivitatea politică a artei. Angajamentele sale politice se regăsesc în lupte locale pentru justiție locativă și organizarea comunitară a vieții și a muncii. De curând, și-a finalizat teza de doctorat despre naționalism în arta din România anilor 70-80 și a ținut un curs bazat pe gândire decolonială despre artă și cultură în context românesc, ambele la Universitatea Națională de Artă din București. Trăiește și lucrează în București.

m bw
marius-1

MARIUS BOGDAN TUDOR

Am absolvit în 2008 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine la Universitatea Bucureşti, secţia Engleză – Neerlandeză, urmată de un masterat de Studii Culturale Americane la aceeaşi facultate. După un an de predat engleza şi neerlandeza la centre de limbi străine în Bucureşti (ARIEL, FIDES) şi în particular, fac un al doilea masterat – Istorie a Europei Centrale şi de Est – la Central European University în Budapesta, absolvit cu teza “Ipostaze ale statului ‘democrat-popular’ român în Uzina 1 Mai din Ploieşti (1948-1953): Ideologie şi practici.” Interesat în continuare de relaţia stat-întreprindere în România în secolul XX şi de relaţii de muncă în socialismul de stat, capitalismul de stat şi capitalismul “pieţei libere.”

IONUȚ SOCIU

Ionuț Sociu a colaborat la diverse reviste culturale și a fost prezent în antologii colective cu traduceri și cu povestiri. Între 2010 și 2012 a studiat la European College of Liberal Arts din Berlin.

sociu
[:en]

MIHAIL DUMITRIU

Mișa is an architect with some studies in urban planning, and an activist for education and housing rights. He has worked with children and youth from different social backgrounds, in various alternative education programmes. He is co-coordinator of IDEE magazine and co-founder of Quantic Group, a platform for projects centered on emancipatory education, housing rights, gender equality, environmental and social justice.

Mișa

IOANA ILIE

Ioana holds a BA in Journalism and Communication Sciences, from the University of Bucharest. She is co-initiator of Urban Collectors platform, where she coordinates street art and graffiti projects.

IOANA FLOREA

Ioana is a social researcher. She holds a Ph.D. from the Doctoral School of Sociology, University of Bucharest and Centre for Research and Studies in Sociology (University Institute of Lisbon). She works in projects involving education for solidarity and social justice, as a member of Quantic Group; she has taught at the Sociology Faculty, University of Bucharest, and worked in various research and action projects, together with children and youth, starting from 2007. She is co-coordinator of IDEE – Ideas, Debate, Exchange, Education.

ioana
mihaela

MIHAELA MICHAILOV

Mihaela Michailov is a playwright and performing arts critic, interested in participatory art, projects of social activism and visible heritage – work with evacuated communities. Her theatre plays are focused on questioning recent history, the system of children-like- slaves education in Romania, ethnic and sexual discrimination, migration. She is interested in oral history theatre and in the dramaturgy of personal stories. She coordinated play-writing workshops with teenagers. She believes in a political theatre for the young audience. She is currently pursuing a Masters degree in Anthropology.
She is teaching assistant (TA) at the National University of Theatre and Film, Bucharest. She hopes to complete her dissertation some day – Representations of the Radical Body in Contemporary Performance.

LAURA SANDU

Laura is a literary translator and Ph.D. candidate in cultural studies with a thesis on gendered representations in realist-socialist art. She works in various projects that aim to build an intersectional local feminist perspective, in arts and education.

laura-sandu
Mona Petre

MONA PETRE

Mona is a freelance graphic designer with a history and arts background. She has spent a great many summers on various archaeological sites as an archaeologist and professional drawer. She has been passionately interested since forever in ceramics, photography and culinary anthropology, from botanical, ecological and sustainable perspectives. This latter interest materialized in the project Forgotten Herbs. She coordinates graphic art and applied botanics workshops, and she is involved in creating a Historical Garden that aims to collect, preserve and share various species of edible plants, with a traceable local history, that have been gradually abandoned and forgotten by contemporary culture. She wishes to take the research further and to educate the public on the diversity of edible plants.

VEDA POPOVICI

Veda Popovici (b. 1986) works as a political artist, engaged theoretician and local activist. Her interests permeate these fields of action focusing on interventions in the politics of representation of collective identities, decolonial and feminist practices and the possibilities of creating the common. Her political work develops on local urban struggles and communitarian organizing of life and work. Recently, she finished her PhD thesis on nationalism in Romanian art of the 70s and 80s and held a course on decoloniality in the Romanian context, both at the National University of Arts in Bucharest. She lives and works in Bucharest.

m bw
marius-1

MARIUS BOGDAN TUDOR

As it happens, I graduated from the Faculty of Foreign Languages and Literature at the University of Bucharest in 2008, with a major in English and a minor in Dutch. Without really knowing how or why I did it. The inertia, doubled by a sad familiarity with American cultural references after a childhood overdose of Cartoon Network and Law & Order, carried me further to an MA in American Cultural Studies at the same faculty. Post MA-partum depression, start freelance teaching in order to return to first (or second) crush of youth, history (specifically, of state socialism) in the form of another MA, at Central European University in Budapest. Got into volunteering in the meantime (Active Watch, Militia Spirituala), as an outlet for incipient left-wing tendencies. Accepted to MA (yey, living in a dorm with 500 people from all over the world, avoiding responsibility for one more year). Go to classes and do archival research at said MA. Write MA thesis, have multiple nervous breakdowns in the process. Graduate in 2012 (thesis entitled “Instances of the Romanian ‘People’s Democracy” State in ‘May 1st’ Oil Equipment Enterprise in Ploiesti (1948-1953): Ideology and Practices”), come back to Bucharest to do corporate work for lack of any other perspective. Rejoin friends, plan a political art gazette. Apply to various PhD programs and wait.

IONUȚ SOCIU

Ionuț Sociu is the author of various short stories and translations that have appeared regularly in cultural magazines and collective anthologies. Between 2010 -2012 he studied at European College of Liberal Arts from Berlin.

sociu
[:]