DESPRE NOI

Tot teatrul este politic. Dar nu tot teatrul este asumat politic.

Platforma.
foto: Andra Tara


Pornim de la ideea că, deoarece este discurs public, toată arta este politică, adică participă la transformarea continuă a raporturilor de forțe din organizarea societății. Cu alte cuvinte, tot teatrul ar trebui să se numească „politic”. Însă, în contextul cultural în care ideea că arta conține o dimensiune politică implicită este în continuare contestată și minimalizată, devine important să numim teatrul pe care îl facem explicit politic.


Teatrul nostru politic este un teatru care încearcă să adreseze frontal problemele politice și economice ale societății contemporane și să meargă în analiza profundă a cauzelor și dinamicilor acestor probleme. Un teatru care investighează, cu mijloace performative, istoria recentă și revalorizează istorii personale și sociale care nu se conformează normelor devenite standard în sfera publică post-socialistă: liberalismul economic, conservatorismul cultural, anticomunismul și însușirea necritică a valorilor democrației capitaliste de tip occidental. Un teatru care aspiră să participe la dezbaterile politice și filozofice din spațiul public local.
Platforma de Teatru Politic se desfășoară anual, începând din 2013, sub diferite forme. Demersurile noastre includ producție și difuzare de spectacole de teatru și proiecte multimedia, ateliere, discuții și dezbateri publice, cărți și articole teoretice. Colectivul nostru este unul fluid, în care partea de coordonare, organizare și producție este preluată pe rând de persoane diferite. O parte din echipa Platformei de Teatru Politic a coordonat între 2016 și 2019 programul de teatru de la MACAZ – Teatru Coop.


Platforma de Teatru Politic s-a născut împreună cu Gazeta de Artă Politică și cooperează consecvent cu alte entități artistice și non-artistice precum Centrul de Teatru Educațional Replika, Teatru Spălătorie, Galeria 26, Editura TACT, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul Rezidențial „Amalia și Șef Rabin dr. Moses Rosen”, Federația Sindicatelor din Comerț, Asociația Constantin Hamangiu.