Acasă Evenimente #Stand4Madalina – Mădălina trebuie să rămână în Italia

#Stand4Madalina – Mădălina trebuie să rămână în Italia

de Gazeta de Artă Politică

Semnează AICI petiția inițiată de susținătoare/tori ai Blocchi Precari Metropolitani

Deportarea Mădălinei de pe teritoriul Italiei, din cauza activismului ei, este un act împotriva participării politice a migranților și împotriva cetățeniei europene. În calitate de membri ai mediilor academice, implicați în cercetarea migrației și a proceselor de integrare, solicităm retragerea dispoziției emise de prefectul Romei, dispoziţie prin care se cere înlăturarea de pe teritoriul italian a cetățenei române Mădălina Gavrilescu, activistă a Mișcării pentru Drepturi Locative din Roma.

Prefectul îi impune să plece în 30 de zile, „din motive non-imperative de siguranță”, explicând deliberarea astfel: „actele și comportamentele adoptate, în mod repetat, de către persoana în cauză (…) denotă lipsa de integrare a acesteia”. Actele și comportamentele contestate s-au desfășurat în timpul participării sale active la Mișcarea pentru Drepturi Locative, niciunul dintre acestea fiind condamnat penal. Autorităţile conclud că participarea Mădălinei la diverse mișcări sociale ar indica „lipsa ei de integrare”.

Cu toate acestea, Mădălina lucrează și trăiește precar în Roma de peste zece ani; ea vorbește trei limbi, dezvoltând numeroase legături sociale de-a lungul diverselor și remarcabilelor ei experiențe de muncă civică, în special în serviciile educaționale destinate copiilor și în sprijinirea părinților din familii vunerabile și dezavantajate. Literatura academică internațională de actualitate, precum și instituțiile naționale și internaționale, indică participarea socială și politică ca fiind unul dintre cele mai importante criterii pentru evaluarea proceselor de integrare a migranților. Întrucât votul activ și pasiv nu poate fi exercitat, non-cetățenii găsesc modalități de participare civică și politică în aderarea la acele mișcări ale societății civile care luptă pentru drepturi sociale, în colaborare cu alțicetățeni.

În opinia noastră, a considera biografia Mădălinei ca lipsă de integrare înseamnă a nu respecta lucrurile stabilite de chiar instituțiile italiene și internaționale. Parlamentul italian, OSCE, UE, Comitetul European, precum și ONU au menționat în diverse documente – ușor de găsit – că unul dintre principalii indicatori pentru măsurarea integrării este chiar participarea politică. Mădălina și-a articulat participarea politică prin activismul pentru dreptul la locuire, contribuind la multiple mobilizări care au făcut ca mișcările la care a participat să devină adevărate interlocutoare pentru autoritățile publice, participând la negocieri care au dus la deschiderea unor discuții interinstituționale. Cum ar putea acțiunile ei pentru apărarea dreptului la locuire să determine lipsa ei de integrare?

O mai largă și mai răspândită participare politică a cetățenilor migranți la viața socială și la luarea deciziilor în comunitate este un fapt care nu poate fi în nici un fel incriminat. Pe de altă parte, această participare contribuie la coeziunea socială și la crearea unei societăți mai juste și mai echitabile.

În plus, Mădălina este cetățeană europeană, având dreptul la liberă circulație și ședere. Ea trăiește, studiază și lucrează în Roma de peste zece ani, iar acum a primit un ordin de înstrăinare pentru că militează pentru dreptul la locuire. Este legitim oare să golim în totalitate sensul drepturilor cetățeniei europene? Este legitim să reducem integrarea la acceptarea pasivă de a fi privați de drepturi esențiale? Credem că nu este cazul.

Din toate aceste motive, cerem ca prevederea emisă de prefect să fie retrasă de urgență.